English | Nederlands | Español
 

Nieuwsbericht

Hoe staat het met ons Lepra-project?

Begin 2012 startte ons project in West-Papua. Het betreft een samenwerking met de Nederlandse Lepra Stichting. Het opgebouwde team is inmiddels vanuit Sorong voluit aan de slag. Erg belangrijk, want lepra komt in West-Papua relatief veel voor: met name in de meer afgelegen gebieden. Het team bouwt voort op het levenswerk van de zusters Ruth en Lydia Bähler. Samen trokken zij de bush in (eerst te voet, later per bromfiets) om patiënten op te sporen en zelf te behandelen of te laten vervoeren naar het ziekenhuis. Ruth is na haar emeritaat in Sorong blijven wonen en bleef voluit betrokken bij de plaatselijke kerk en de Leprabestrijding. Inmiddels heeft het nieuwe team ruim 1000 personen onderzocht, tientallen lepra-patienten opgespoord, de medicatie gestart en zonodig van orthopedische hulpmiddelen voorzien. Het project zet in op ‘zelfhulp’, waarbij binnen een groep patiënten onderlinge bijstand wordt verleend bij het volhouden van de therapie en bij het zo goed mogelijk reïntegreren. Ons project heeft een doorlooptijd van vijf jaar. Bepaald een opsteker is dat de goede resultaten van ons team voor de regionale overheid aanleiding is in 2013 al een bedrag van 300.000.000 Indonesische Roepia’s toe te voegen aan de uitvoering van de leprabestrijding. Bovendien zegde het Indonesiche ministerie van volksgezondheid de bekostiging van de benodigde geneesmiddelen toe. Hierdoor is er nu ten opzicht van ons project al sprake van een verdrievoudiging van de beschikbare middelen. Al met al ontstaat er zo ook uitzicht op bestendiging van het werk. Hierbij zijn afgebeeld een foto van de bij het ziekenhuis gerealiseerde orthopedische werkplaats, een foto van de groep die opgeleid is om zelfhulp-groepen te faciliteren en een foto van het door team-leden aanmeten van orthopedisch schoeisel.