English | Nederlands | Español
 

Nieuwsbericht

Materiaal voor Voorgaan en Preken

Iets over preken, Yko van der Goot

Bijbeluitleg, Afke Maas-Smilde

Liturgiek, Machteld van Woerden

Hymnologie, Machteld van Woerden

Bidden, Yko van der Goot

Het voorbereiden van en voorgaan tijdens een viering in de gemeente is dankbare arbeid. In doperse kring is de bijdrage van gemeenteleden daarbij uitdrukkelijk welkom. De Doopsgezinde Zending gelooft in de missionaire betekenis hiervan. Bijgaande toerustende artikelen stelt DZ graag beschikbaar. Deze documenten zijn geschreven door doopsgezinde predikanten en kwamen tot stand in het kader van recente cursussen voor lekenprekers.