English | Nederlands | Español
 

Nieuwsbericht

Najaarscollecte voor het Centre Mennonite de Paris

Klik hier voor de  Complete collectebrief

Ruim vijftig jaar geleden slaan Amerikaanse doopsgezinden hun tenten op in Parijs. Zij beginnen een zendingspost in de vorm van een centrum voor opvang en scholing. In de 70-er jaren verlegt het Centrum de aandacht naar studie en uitleg van doopsgezind denken en doen. Midden in het seculiere Parijs ontstaat een gastvrij  centrum dat op innemende wijze onderwijst en voorleeft: het levenswerk van  het echtpaar Janie en Neil Blough. Het centrum herbergt een uitgebreide bibliotheek en wordt een spil in de wereldwijde Franstalige doperse gemeenschap. De zendende organisatie, Mennonite Mission Network, is al die jaren door de Doopsgezinde Zending gesteund met jaarlijkse financiële bijdragen en actief meedenken in het bestuur van het centrum. 
 
Nieuwe uitdaging: Franstalig online theologie onderwijs. Het centrum draagt bij aan een recent initiatief om een Franstalige online leergang ‘doperse theologie’ te realiseren. Met name in Afrika bestaan geen instellingen die doperse opleidingen theologie in het Frans verzorgen. Het online project zal in die lacune gaan voorzien.

Hoe kunt u steunen? Het voorbeeld van het centrum hoe in een grote stad succesvol missionair te kunnen zijn verdient beslist onze steun. Uw financiële bijdrage is meer dan welkom op NL91 TRIO 0338520058 t.n.v. De Doopsgezinde Zending. Wij zijn vanwege de hoge kosten gestopt met acceptgirokaarten. Maakt u uw bijdrage -bij voorkeur via e-bankieren- rechtstreeks over? 
 
Bij voorbaat dank, sjaloom!