English | Nederlands | Español
 

Nieuwsbericht

WERELDZENDINGSCONFERENTIE 2018

Maart dit jaar in Arusha (Tanzania) kwamen ruim 1000 afgevaardigden uit protestantse, rk, orthodoxe en vrije kerken bijeen. Thema was: Leerling zijn van Jezus van Nazaret - hier en nu. Alle werelddelen waren present. Tijdens de slotdag stelde de conferentie een oproep vast. Ds Marijn Vermet en ds Paul Thimm namen als Nederlandse doopsgezinden deel. Samen met andere NL-deelnemers verzorgden zij een blog.

De zendingsraden in Noordwest Europa schreven ter voorbereiding een engelstalig document  met daarin vragen over kerk-zijn in ons deel van de wereld. Het stuk vermijdt stereotiepen en is bedoeld voor een doorgaande discussie. Aanbevolen!