English | Nederlands | Español
 

Nieuwsbericht

Lekenprekerscursussen in Amsterdam en Rotterdam

De meest recente cursus is februari 2018 in de Singelkerk te Amsterdam afgerond met presentatie door de cursisten van een door hen geschreven preek met bijbehorende liturgie. Docenten deze cursus waren: Machteld van Woerden, Yko van der Goot, Renata Barnard en Afke Maas.

De eerdere Rotterdamse lekenprekerscursus had  eind 2017 een eerste nascholingsdag. Aan de orde kwam o.a.: hoe zie je als voorganger, theologisch gesproken, je hoorders; hoe zou je vrijer kunnen preken en bidden. Na een inleiding over gelijkenissen en wonderverhalen, werd geoefend met de uitleg van het wonderverhaal uit Marcus over Jezus die over het water van het meer loopt naar zijn leerlingen in de boot. Waarvan zijn woorden als overkant, boot, tegenwind, roeien een beeld? Verschillende mogelijkheden werden besproken en het resultaat was vaak verrassend. Tot slot bogen we ons over andersoortige diensten dan de in doopsgezinde kring gebruikelijke ‘klassieke’ dienst, waarbij we de vraag waartoe je zo’n dienst zou willen houden, niet vergaten. (Zie ook de terugblik op deze dag van Truida Lokhorst.)  De wens kwam op om in 2018 weer een terugkomdag te organiseren. En dat gaan we dus zeker doen!