English | Nederlands | Español
 

Nieuwsbericht

Lekenprekerscursus Amsterdam van start:

Enthousiaste berichten over vorige lekenprekerscursussen waren voor steeds meer mensen aanleiding om aan DZ door te geven ook wel graag zo’n cursus te willen doen. Er groeide een lijst van veertien gegadigden. Meer dan de helft van hen (acht cursisten in totaal) bleek daadwerkelijk in de gelegenheid mee te doen met een nieuwe lekenprekerscursus die nu loopt tot februari 2018. Dit keer is, met volle medewerking van de kerkenraad van de VDGA, de Singelkerk in Amsterdam de plek van samenkomst. DZ vindt het belangrijk hiermee te kunnen bijdragen aan inspiratie voor het gemeenteleven en de betrokkenheid op gemeente-zijn te steunen. Als docenten doen opnieuw mee: Machteld van Woerden (liturgiek, hymnologie en voordracht), Yko van der Goot (homiletiek en gebeden), Renata Barnard (gebeden) en Afke Maas (van tekst naar preek). De bijgewerkte hand-outs voor de cursusavonden zijn of komen binnenkort hier beschikbaar.