English | Nederlands | Español
 

Zicht op Zending 2010 - 2025


Visie & Beleid DZ 2010 tot 2025


Visie

Wij geloven in de Ene, de altijd Aanwezige, onze enige God.
Wij zijn dankbaar voor de wijsheid in de Bijbelverhalen en de weg die Jezus van Nazareth ons daarin wijst.
Wij voelen een sterke verbondenheid met de oecumene.
Wij geloven in gelijkwaardigheid en respect.
Wij geloven in missie en zending als samenwerking met zusters en broeders ver weg en dichtbij.
Wij geloven in goed contact met onze achterban.
Wij geloven in kleinschaligheid.
Wij geloven in vrijwilligerswerk en rechtstreeks werken vanuit de plaatselijke Doopsgezinde Gemeenten in Nederland.
Wij geloven in de waarde van doperse inspiratiebronnen.
Wij geloven in iedere nieuwe dag en de ontmoetingen daarin.
Wij geloven in het onvoorspelbare en in ongekende mogelijkheden.
Wij zijn gemotiveerd om werk op ons te nemen, ver weg in het buitenland en dichtbij in Nederland.
Wij hanteren daarbij als richtsnoer dat onze inzet vooral ook hoopt bij te dragen aan het verstaan van Bijbelverhalen en aan de toerusting van mensen die zich in willen zetten voor het van daaruit versterken van het kerkelijke werk.


Een korte omschrijving van de kern van beleid vind je hier: Lees meer