English | Nederlands | Español
 

Waar gaan we voor de komende jaren? Enkele voorbeelden:

Theologische scholing daar en hier

Zending is niet meer het eenrichtingsverkeer vanuit Europa naar andere delen van de wereld: het is zaak om op voet van gelijkwaardigheid met elkaar samen te werken. In 2004 is de Doopsgezinde Zending een samenwerkingsverbintenis aangegaan met een oecumenisch netwerk van kerken in Zambia: Theological Education by Extension Zambia (TEEZ). Gezamenlijk is een module rondom de Jozefverhalen (Genesis 37 t/m 50) ontwikkeld als theologisch scholingsmateriaal. Het samen leren in een groep is de werkwijze die Afrikanen eigen is en daarop is deze module toegesneden. De methode impliceert dat degenen die met TEE geschoold raken zelf bereid zijn als opleider te gaan functioneren: de "extension". In de doopsgezinde gemeente Utrecht zijn we met deze module en werkwijze aan de slag gegaan. Doel daarvan was om te kijken hoe die werkwijze van kringleren in Nederland uitpakt. Dat bleek voor de deelnemers zeer inspirerend. Inmiddels is het uitbrengen van een derde, zorgvuldig gereviseerde druk van de Jozef-cyclus ver gevorderd. Daarna komt vertaling van die versie in o.a. het Spaans aan de beurt. Vanuit de doopsgezinde gemeente Haarlem wordt, samen met groepen in Zambia, ondertussen verder gewerkt aan het ontwikkelen van studiemateriaal over het evangelie naar Marcus. Met het doopsgezinde seminarie in Semilla (Guatamala), waar veel ervaring is met TEE zoeken we naar verdere samenwerking. In Tanzania steunen we het opzetten van TEE in het Noord-Westen van dat land.


Nederland

Nederland is uiteraard al lang zelf weer een zendingsgebied. De Doopsgezinde Zending besteed hier stapsgewijs dan ook steeds meer aandacht. In en rondom kleinere doopsgezinde gemeenten worden activiteiten gesteund. In het bijzonder tracht de Zending mee te denken met gemeenten die missionaire activiteiten ondernemen en zo een nieuwe fase in hun gemeenteleven ingaan, zoals bijvoorbeeld in Noord-Brabant, Koudum en West-Friesland.