English | Nederlands | Español
 

Over een Schenking bij notariële akte

Meer geven voor hetzelfde geld...

Bent u van plan regelmatig aan de Doopsgezinde Zending te geven, of doet u dit misschien al, wellicht is schenken via een notariële akte dan iets voor u. Indien u aangifte doet voor de inkomstenbelasting, dan zijn uw giften aan de Stichting Doopsgezinde Zending aftrekbaar en krijgt u een deel van uw gift terug van de Belastingdienst. Normaal geldt er een drempel van één procent van uw belastbaar inkomen. Wanneer u geeft via een notariële schenkingsakte is uw bijdrage aan de Stichting de Doopsgezinde Zending (tot een maximum van tien procent van uw inkomen) geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.


Bij een gezinsinkomen van € 35.000,-- per jaar mag u bijvoorbeeld de eerste € 350,- aan giften niet aftrekken. Daarnaast mag u maximaal € 3.500,- (10%) van uw inkomen aan giften aftrekken. Om aan het maximale voordeel bij gewone giften te komen moet u € 3.850,- (drempel + maximum (11%)) schenken. Als u uw bijdrage aan de Doopsgezinde Zending voor minimaal 5 jaar vastlegt in een notariële akte, kunt u het bedrag echter wèl volledig aftrekken. Uw jaarlijkse bijdrage wordt dan een periodieke gift en in dat geval vervallen de aftrekbeperkingen. Stel dat uw gezinsinkomen € 50.000 is en u wilt jaarlijks € 300,- aan ons schenken. Zonder een notariële akte geeft u € 300 en dat kost u eveneens € 300,- per jaar. Met een notariële akte geeft u € 300,- en ontvangt u bij dit gezinsinkomen 42% terug van de belasting. Dit kost u dus slechts € 174,-, een voordeel van maar liefst € 126, -!We hopen natuurlijk dat u bereid bent om dit belastingvoordeel daarna ook aan ons te doneren. U zou via de notariële akte zelfs € 517,- kunnen geven. U krijgt van dit bedrag namelijk 42% terug zodat u nog steeds € 300,- per jaar betaalt. Het vastleggen van uw bijdrage in een notariële akte kunt u bij uw eigen notaris doen. U kunt dit ook overlaten aan de Doopsgezinde Zending. Wij geven onze notaris dan de opdracht een Schenkingsakte op te stellen; de notariskosten komen daarbij voor rekening van de Doopsgezinde Zending. U hoeft slechts het volmachtformulier (hier te downloaden) in te vullen en dit, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, te sturen naar:
Secretariaat Doopsgezinde Zending
Dongewijk 16
3831 LA LEUSDENOver Schenken zonder notariële akte


Een periodieke schenking zònder notariële akte kan ook fiscaal aftrekbaar zijn! Dan moet u wel jaarlijks meer dan 1% van uw inkomen aan goede doelen schenken. Voor de meeste mensen die geven aan goede doelen is het gunstiger om wel een notariële akte voor een periodieke schenking op te laten maken.