English | Nederlands | Español
 

Meedoen

Steunen, Participeren en Doneren

U kunt op verschillende manieren met de Doopsgezinde Zending meedoen door:

Door uw hulp en tijd beschikbaar te stellen voor de Zending. Er is werk te doen in commissies en werkgroepen. Denk bijvoorbeeld aan vertaal- en redactiewerk, aan theologisch en historisch onderzoek, vakkundige inbreng op de vlakken van bijbelse theologie, praktische theologie, bijdragen aan theologisch en historisch onderzoek, praktische hulp bij bepaald projecten.


Een eenmalige gift te geven, algemeen of voor een speciaal project. Rekeningnummer NL91 TRIO 0338 5200 58 t.n.v. Doopsgezinde Zending, ( BIC: TRIONL2U); uw gift is fiscaal aftrekbaar (ANBI-regeling).


Door de Doopsgezinde Zending op te nemen in uw testament (legaat).


Door een schenking voor een periode van minimaal 5 jaar. De Doopsgezinde Zending neemt u daarbij het administratieve deel uit handen en voldoet voor u de notariskosten. Uw gift is fiscaal aftrekbaar (ANBI-regeling) .


Wilt u ons praktisch helpen? Neem dan contact met ons secretariaat op.


Lees meer en vindt hier het invulformulier.