English | Nederlands | Español
 

Autumn 2019: what's up?Pinksteren 2019

Hoe kunnen wij hen dan aanhoren, ieder van ons in de eigen landstaal, waarin wij zijn geboren? (Hand. 2:6)

Kort geleden vierden we weer het Pinksterfeest. Het is opvallend dat de betekenis van dit christelijke feest voor veel mensen onbekend is. In vergelijking met Kerstmis en Pasen komt Pinksteren er vaak bekaaid vanaf. Maar we hoorden wel opnieuw het verhaal over de Heilige Geest, die over de leerlingen neerdaalt en hen laat opstaan uit verlammende angst en teleurstelling. We hoorden ook hoe mensen elkaar kunnen verstaan over cultuur- en taalgrenzen heen. Het daagt ons uit zelf ook de verbinding te zoeken.

Wij bevelen twee inspirerende projecten in... Lees meerWaar zijn de discipelen? Wie zijn de discipelen? (Over Arusha)

Hoe gaan we verder met de conclusies van de wereldzendingsconferentie in Arusha (over Arusha: klik hier)? En hoe kunnen we die conclusies een prominente rol geven tijdens de 11e Wereldraadconferentie van 2021? Deze kwesties kwamen aan de orde tijdens een studievergadering van een werkgroep van de Wereldraad van Kerken deze maand in Bossey, Zwitserland.

“En hoe zorgen we dat de energie van de Arusha-bijeenkomst niet verloren gaat?” vroeg Dr. Geevarghese Mor Coorilos, moderator van de Zendingscommissie van de Wereldraad van Kerken. De aanwezigen werkten samen verder aan de Arusha Call, zoals... Lees meerLokaal Pionieren - workshop 11 mei 2019

Verrassende missionaire initiatieven vinden plaats in, vanuit en naast plaatselijke gemeenten. Nieuwe wegen worden daarbij verkend en cratieve experimenten ondernomen. De PKN maakt op behoorlijk grote schaal werk van ‘pionieren’.  Andere denominaties en ook doopsgezind Nederland zien met respect hoe missionair werk zo gestalte krijgt en zijn zelf vaak ook aan de slag. Wij organiseren 11 mei 2019 in Bussum over dit werkveld een workshop. Meer over tijd, plaats en opgave leest u hier.

Martijn Vellekoop is bereid gevonden 11 mei a.s., in interactie met de deelnemers aan de... Lees meer