English | Nederlands | Español
 

Lente 2018: what's up?Terugkomdag Lekenprekerscursus Rotterdam

Zaterdag 7 oktober waren alle deelnemers van de lekenprekerscursus weer in de Rotterdamse doopsgezinde kerk. Van tevoren had iedere cursist vragen beantwoord over de ervaringen in het voorgaan in een dienst en over de wensen van verdere scholing. Na een interessante start waarin werd stilgestaan bij de vraag hoe je als voorganger je hoorders ziet, theologisch gesproken, kregen vragen over liturgie, voordracht en hoe vrijer te kunnen preken en bidden ruim aandacht. ’s Middags werd na een korte inleiding over gelijkenissen en wonderverhalen, geoefend met de uitleg van het wonderverhaal uit Marcus over Jezus die over het water van het meer loopt naar zijn leerlingen in de... Lees meerMateriaal voor Voorgaan en Preken


LITURGIEK voor Lekenprekers, Machteld van Woerden, oktober 2017

BIJBELUITLEG voor Lekenprekers (herziene versie), Afke Maas-Smilde, oktober 2017

IETS OVER PREKEN..., Yko vander Goot, oktober 2017

HYMNOLOGIE voor Lekenprekers, Machteld van Woerden, november... Lees meerLekenprekerscursus Amsterdam van start:

Enthousiaste berichten over vorige lekenprekerscursussen waren voor steeds meer mensen aanleiding om aan DZ door te geven ook wel graag zo’n cursus te willen doen. Er groeide een lijst van veertien gegadigden. Meer dan de helft van hen (acht cursisten in totaal) bleek daadwerkelijk in de gelegenheid mee te doen met een nieuwe lekenprekerscursus die nu loopt tot februari 2018. Dit keer is, met volle medewerking van de kerkenraad van de VDGA, de Singelkerk in Amsterdam de plek van samenkomst. DZ vindt het belangrijk hiermee te kunnen bijdragen aan inspiratie voor het gemeenteleven en de betrokkenheid op gemeente-zijn te steunen. Als docenten doen opnieuw mee: Machteld van... Lees meer